середа, 3 лютого 2016 р.

      На сучасному етапі розвитку педагогічної освіти особливого значення набувають теоретичні та практичні розробки, спрямовані на навчання дорослих. Швидке «старіння» інформації, постійна зміна технологій навчання ставлять нові вимоги до фахівця, який працює в системі освіти. Він змушений постійно навчатися, опановувати нові педагогічні технології та методи навчання, а також орієнтуватися на широкий простір освіти як суспільного явища.
      Процес інформатизації сучасного суспільства зумовив необхідність у розробці нової моделі системи освіти, заснованої на застосуванні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
     Існує безліч програм, електронних підручників, сайтів, публікацій, написаних і розроблених для вчителів та вчителями. Існує величезна кількість усіляких курсів з інформаційних технологій, які пропонують свої послуги педагогам. У школу поставляється нове обладнання (комп’ютери, проектори, інтерактивні дошки).
     Нині впровадження ІКТ у професійну діяльність педагогів є неминучим. Професіоналізм учителя - це синтез компетенцій, що охоплюють предметно-методичну, психолого-педагогічну та інформаційно-комунікаційну складові.
    Саме тому керівники ЗНЗ, педагоги повинні вміти кваліфіковано обирати й застосовувати саме ті технології, які сприяють досягненню мети гармонійного розвитку педагога з урахуванням його індивідуальних особливостей та готовності використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс.